Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Handikapparkering

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Falköpings kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv, kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan med ett nytt foto och ett nytt läkarintyg, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker alltid utan hänsyn till tidigare prövning.

Utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och i samtliga EU-länder. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan få parkeringstillstånd?

- Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats.

- Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd prövas alltid i den kommun där du är folkbokförd. Till ansökan ska bifogas läkarintyg och fotografi. Blanketter för ansökan kan laddas ner eller rekvireras från kommunens handläggare.