Parkering

Parkerade bilar

I Falköping är all parkering gratis på gator och allmänna parkeringsplatser. När parkering är tidsbegränsad och där p-skiva ska användas anges detta på en skylt. Om ingen skylt finns är det som längst tillåtet att parkera 24 timmar och då behövs ingen p-skiva.

Parkeringsplatser i centrum

I centrum finns cirka 800 parkeringsplatser på allmän plats. På Hästbacken finns platser med möjlighet att parkera i 2 timmar, 3 timmar och 24 timmar. På Köttorget och Trätorget går det att parkera i 2 timmar och en bit därifrån, närmare Hwassgatan, finns ytterligare platser med 24 timmar.

På vissa av gatorna finns platser som tillåter 30 minuters eller 1 timmas parkering. Inom centrum finns också 13 stycken platser som reserverats för dem med tillstånd för rörelsehindrad. På Hästbacken och på parkeringsområdet närmare Hwassgatan finns ett antal platser för husbil, lastbil, buss och släpvagn.

Parkeringar i centrum

Parkeringar i centrum

Pendelparkering vid resecentrum och Brogärdet

För resenärer finns två parkeringsområden vid resor från resecentrum. I närhet av resecentrum, med infart från Nils Ericsonsgatan, finns cirka 200 parkeringsplatser. Cirka 500 meter från resecentrum, med infart från Brogärdesgatan, finns ytterligare 130 parkeringsplatser. 

Pendelparkeringar

Pendelparkeringar

Parkeringsplatser vid resecentrum

Inom parkeringsområdet vid resecentrum går det att parkera i 24 timmar. Här finns parkeringsplatser för dem med tillstånd för rörelsehindrad, 30 minuters parkering samt av- och påstigningsplatser.

På Järnvägsgatan och Sankt Sigfridsgatan utmed Järnvägstorget finns ett antal parkeringsplatser med möjlighet att parkera i 15 eller 30 minuter. Närmast perrongen finns också ett par platser reserverade för taxi.

Parkeringar vid resecentrum

Parkeringar vid resecentrum

Parkeringsplatser vid Brogärdet

Inom parkeringsområdet med infart från Brogärdesgatan finns möjlighet att parkera vid resor på längre tid. Här finns ett antal parkeringsplatser med möjlighet att parkera i 10 dygn i en följd.

På övriga parkeringsplatser är det tillåtet att parkera i 24 timmar. P-skiva behövs inte för att parkera inom parkeringsområdet.

Parkering Brogärdet

Parkering Brogärdet

Felparkeringsavgifter

I Falköpings kommun finns tre olika nivåer för felparkeringsavgifter: 500, 750 och 1000 kronor.

Taxa för felparkeringsavgifter
länk till annan webbplats