Vägvisning

Vägvisning S:t Sigfridsgatan och Midgårdsgatan

Falköpings kommun ansvarar för vägvisning på det kommunala vägnätet. Här kan företag, inrättningar, turistanläggningar m fl läsa och ansöka om vägvisning. Om vägvisning önskas på det statliga vägnätet hänvisas till Trafikverket.

Vägvisningen ska ske på ett enhetligt, konsekvent och lättförståeligt sätt och mängden av information måste begränsas. Geografisk vägvisning ges högre prioritet än vägvisning till inrättningar eller serviceanläggningar. Vägvisning för främmande trafikanters orientering prioriteras också.

Tidsbegränsning

Ett beslut om vägvisning gäller i fem år om inget annat bestäms. Efter denna tid kommer beslutet att omprövas. En omprövning kan också ske tidigare om förhållandena för vägvisningen förändras.

Tillfällig vägvisning

Vägvisning till tillfälliga arrangemang får sättas upp i samråd med kommunen.

Kostnader

Den som sökt vägvisning står för alla kostnader såsom tillverkning, uppsättning, underhåll och nedtagning av vägvisningen, etc. Vägvisningen tas ner om verksamheten upphör, när tiden för tillståndet löpt ut eller då reflexmaterialets livslängd är slut. Kostnader för uppsättning av ny vägvisning debiteras den som önskar fortsatt vägvisning.