Häckar och buskage

Fri sikt i korsning

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Du som fastighetsägare måste tänka på växtligheten på din tomt så att den inte skymmer sikten eller försvåra framkomligheten för den som går, cyklar eller kör bil.

Grönskande träd, buskar och häckar berikar vår miljö på olika sätt. Men grönskan kan också innebära risk för trafiksäkerheten om framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar minskar. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra framkomligheten eller gaturenhållningen. Tar växtligheten överhanden kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor; enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att olägenhet för trafik inte uppkommer.

Fri sikt

Kraven på fri sikt i gatukorsningar är för att trafikanten i tid ska upptäcka korsande fordon och hinna stanna. Växtligheten på din tomt får inte inkräkta på gång- eller körbanans bredd utan ska klippas i tomtgränsen.

Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv

Åtgärder, klipp häcken

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm, 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör ses efter, det ska finnas fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg, minst 2,5 meter
  • över körbana, minst 4,6 meter

  Vill du ha råd om beskärning?

  Ring gärna vår trädgårdstekniker Weronica Nyhammer, på Park- och gatuavdelningen, för råd.

  Informationshäfte