Belysning

Belysning

I Falköpings kommun lyser 7 300 lampor utmed våra gator och gång- och cykelvägar. Belysningen tänds av ett ljusrelä och lyser hela natten.

Största andelen lampor är av typen högtrycksnatrium, och förbrukar totalt 2 550 000 kWh årligen. Brinntiden är ca 4 000 timmar per år.

Byte till LED-teknik

All ny belysning som sätts upp är i huvudsak LED-belysning med ett helt vitt ljus.
Under 2015 påbörjades även ett utbyte av befintliga lampor till LED-teknik.
Vid 2016 års utgång räknar vi med att vi har ca 1 200 armaturer med den nya LED-tekniken.
De stora fördelarna är bättre färgåtergivning, minskad energiförbrukning och ökad livslängd.

Reparation

Alla lampor kontrolleras tre gånger per år fördelat på perioderna februari, september-oktober samt december.

Felanmälningar på våra lampor samlas ihop till separata lagningsrundor. Om inte trafiksäkerheten drastiskt försämras så kan vissa reparationer dröja.

Felanmälan

Upptäcker du något som är fel med vår belysning kan du göra en felanmälan.