Logistik

Fortsatt höga krav på snabba och effektiva transporter, samt behov av större miljöhänsyn är naturliga förutsättningar för kommunens arbete med logistik. Vi måste fortsätta att stimulera en utveckling av nya transportlösningar och transportinfrastruktur.

Den konkreta satsningen på en ny kombiterminal/railport är mycket betydelsefull för Falköpings utveckling. En kraftfull satsning på kombinerade transportlösningar genererar i förlängningen nya arbetstillfällen inom logistikområdet (tjäntesektorn). Kopplat till detta krävs också satsningar på olika kompetenshöjande insatser.

Skaraborg Logistic Center - logotyp

Skaraborg Logistic Center

Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla satsningar (privata likväl som offentliga) som sker inom logistikområdet i Falköping och då med särskilt fokus på intermodalitet. Skaraborg Logistic Center är den logistiska länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen.

Läs mer på skaraborglogisticcenter.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du bland annat:

  • järnvägsnätsbeskrivning
  • trafiksäkerhetsinstruktion för kommunens järnvägsnät
  • information och nyheter om Skaraborg Logistic Center 

Lokal logistik – Lolog

Effektiv logistik är en viktig del för att nå en hållbar utveckling och livsmedel fungerar väl att få in i ett lokalt system. Om man tittar på lösningar på lokala transportsystem ser man att logistikfrågan även handlar om lokal utveckling.

Det offentliga har en viktig roll i att skapa förutsättningar för systemlösningar för att ge möjlighet till andra aktörer att använda och vidareutveckla dessa system. För en bra logistiklösning finns det ett behov av både hårda tekniska delar och mjukare ingångar som utbildning och inspiration till lokala leverantörer för att producera mer för den lokala marknaden.

Falköping, Vänersborg och Trollhättan är de tre kommuner som är direkt inblandade i projektet Lolog med finansiering från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektet syftar dels till att ge möjligheter till att starta upp samlastningscentraler men också till att inspirera andra kommuner till att utveckla lokala logistiklösningar

Förbigångsspår Falköping

För att kunna skapa bra förutsättningar för ökad trafik på Västra stambanan, sträckan Göteborg-Skövde, har ett antal åtgärder för att höja kapaciteten tittats på. Förbigångsspår Falköping är en av dessa. Kompletterande av ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspåret på en begränsad sträcka.

Tidplan

Upphandling av entreprenör beräknas ske 2018. Planerad byggtid 2019 - 2020. Läs mer på trafikverket.se/forbigangsspar-Falkopinglänk till annan webbplats