Första spadtaget för nya Urd

I veckan togs första spadtaget av den nya förskolan Urd. Om ett år står förskolan med fyra avdelningar klar.

Lisa Johansson, förskolechef, Anneli Mellander, förskolechef, Ann Johansson, verksamhetschef, Ingvor Bergman, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Jan Aurén, fastighetschef, Markus Eriksson och Janne Dahlöf från Erlandssons bygg samlades för att tillsammans ta det första spadtaget till den nya förskolan. De fick även hjälp av förskolelärare och barn.

Förskolan beräknas att vara färdig om ett år, och inflytt sker under hösten 2018.

Läs tidigare information nedan

Återbyggande av förskolan Urd

Publicerat 2017-03-01

Text

Skiss på den nya byggnaden

Förskolan Urd brann ner under sommaren 2016. Nu pågår projektering för återbyggande av förskolan.

En ny förskola kommer att byggas på tomten i korsningen Parkgatan-Odengatan. Stadsbyggnadsavdelningen jobbar just nu med att ta fram en ny detaljplan, då den nuvarande endast tillåter bostäder på tomten. Detaljplanen beräknas antas i början av sommaren.

Fastigheten

Den nya förskolan kommer att byggas med fyra avdelningar, och delar av byggnaden kommer att uppföras i två plan. Det kommer att finnas ett tillagningskök.  

Höga krav på brandskydd

Eftersom att byggnaden byggs i två plan och är en förskola ställs höga myndighetskrav på brandskydd. Byggnaden kommer att delas upp i celler som står emot brand i 60 minuter. Ett brandlarm direktkopplat till Samhällsskydd mellersta Skaraborg (Räddningstjänsten) kommer också att installeras.

Tidsplan

Projektering och upphandling sker under våren och sommaren 2017.
Byggstart beräknas till hösten 2017 och färdigställande beräknas ske slutet av 2018.

Entreprenör

Erlandssons bygg