Verksamheter för personer med psykisk ohälsa

Om du har behov av en personligt anpassad bostad kan du ha rätt till:

  • Gruppboende
  • Serviceboende
  • Äldreboende
  • Tillfällig korttidsvistelse/avlastning
  • Regelbunden korttidsvistelse/avlastning

Gruppboende - Kapellgatan i Floby

Kommunen har ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här bor du i en mindre lägenhet med tillgång till gemensamma utrymmen.

Serviceboende - Warenbergsgatan 23

Kommunen har ett serviceboende för personer med psykisk funktionsnedsättning, Warenbergsgatan 23. Warenbergsgatan är beläget i centrala Falköping. Här finns en träffpunkt (baslägenhet) med möjlighet till social samvaro.

Södra Torggränd 3

Södra Torggränd är en boendestödsgrupp i Falköping som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Äldreboende - Vilskegården i Floby

Kommunen har ett äldreboende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Mer information om Vilskegården

Tillfällig korttidsvistelse/avlastning

För träning, återhämtning eller för att anhöriga ska få avlastning.

Regelbunden korttidsvistelse/avlastning

För träning, återhämtning eller för att anhöriga ska få avlastning.

Ansökan

Ansökan om ovanstående insatser görs hos socialsekreterare.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor.   

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från socialsekreterare eller så kan du läsa mer här.