Publicerad: 2018-11-01

Trygg hemgång införs den 1 november

Några av de som är med i teamet för Trygg hemgång. Från vänster: Ing-Marie, Heléne, Magnus, Ragnvi, Sandra och Charlotte.

Falköpings kommun inför insatsen Trygg hemgång med start den 1 november 2018. Trygg hemgång är en biståndsbedömd och avgiftsfri insats som innebär en möjlighet för personer att komma hem direkt från en sjukhusvistelse eller bo kvar i sitt hem vid ett ökat vårdbehov.

Trygg hemgång är ett projekt på socialförvaltningen som kommer att bedrivas under ett års tid, med regelbunden uppföljning och utvärdering under projektets gång. Syftet med att införa Trygg hemgång är att personer ska kunna få de insatser de behöver i sitt eget hem och skapa trygghet och hjälp till självständighet.

Hur fungerar Trygg hemgång?

Kommunens biståndshandläggare kan besluta om insatsen Trygg hemgång för två veckor, antingen efter sjukhusvistelse eller vid ökat vårdbehov i hemmet. Insatsen ges av ett team för Trygg hemgång som består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare, undersköterskor och chef/arbetsledare.

Insatsen ges i hemmet istället för att personen får ett beslut om plats på korttidsenheten. Teamet arbetar för att den som behöver stöd, omsorg, hjälpmedel och träning snabbare ska kunna återgå till sin vardag. Inom två veckor görs en uppföljning av teamet där de säkerställer personens eventuella behov av fortsatta insatser. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt insats från hemtjänst eller hemsjukvård.

Varför införs Trygg hemgång?

­– Det finns undersökningar som visar att när personer vistas i sin hemmiljö rehabiliteras de snabbare genom vardagliga aktiviteter. Det är också enklare att anpassa bostaden för det är där du ska vistas och bo, säger Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef och projektledare för införande av Trygg hemgång.

Utvärderas om ett år

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2018-06-20 att projektet ska bedrivas under ett års tid. Beslut om eventuell förlängning tas i socialnämnden under 2019 innan projektets utgång.