Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-10-30

Tåstorp klart för inflyttning 21 november

Tåstorps demenscentrum från ovan.

Snart börjar den omfattande flyttprocessen till Tåstorps demenscentrum. De som bor på demensavdelningar på äldreboendena Katarinagården, Ranliden, S:t Olofsgatan 11 och Trädgårdsgatan 19-21 flyttar stegvis till det nya demenscentrat, som är helt anpassat för personer med demenssjukdom. Flytten beräknas pågå under några veckor i november och december.

Katarinagården och S:t Olofsgatan 11 har fram tills flytten haft både äldre- och demensboendeplatser. När flytten är genomförd blir de renodlade äldreboenden med fyra avdelningar vardera. I och med att Tåstorps demenscentrum öppnar, upphör Ranliden och Trädgårdsgatan 19-21 som äldre- och demensboenden. Efter flytten är den största delen av platserna för personer med demenssjukdom i Falköpings tätort samlade på Tåstorp. 

Det här är den största och mest omfattande flytten som kommunen har gjort inom äldreomsorgen sedan början på 90-talet, säger Eva Olofsson, biträdande socialchef. Den kompetens som kommer finnas på Tåstorps demenscentrum kan användas som en resurs i hela kommunen. I samband med flytten kan eventuella olägenheter uppstå som vi hoppas att boende, anhöriga och medarbetare har överseende med.

Dagverksamheten flyttar

På det nya demenscentrat finns åtta avdelningar med 70 platser för personer med demenssjukdom och tio platser för tillfällig eller regelbunden korttidsvistelse. Dagverksamheten för personer med demenssjukdom som idag finns på Ranliden flyttar också till Tåstorps demenscentrum.

Inredning vald med omsorg

Det är rogivande och harmoniska färger som möter de boende när de flyttar in. Varje avdelning har sin egen färg med inspiration av Falbygdens natur. Färgerna finns där för att göra det lättare för de boende att känna igen sig och hitta. Tanken är att skapa en hemtrevlig miljö där färger och inredning är anpassade för att underlätta för personer med demenssjukdom.

Vi ser fram emot att öppna vårt nya moderna demenscentrum som är helt anpassat efter målgruppen och har den senaste tekniken inom området, säger Eva Olofsson.