Publicerad: 2019-11-04

Studiecirkel – autism, asperger och ADHD

Du som har någon i din närhet med en neuropsykiatrisk diagnos är välkommen att delta i en kostnadsfri studiecirkel.

Tillsammans med andra i samma situation får du möjlighet att umgås och utbyta tankar.

Cirkeln, med 6-8 personer, hålls på Studieförbundet Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4. Fika serveras till självkostnadspris.

Anmäl ditt intresse till kursledaren så snart som möjligt!

Anmälan

Ann Liljebäck, kursledare
0705-10 38 79