Publicerad: 2020-06-16

Förlängt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat att förlänga det nationella besöksförbudet på äldreboenden till och med den 31 augusti 2020. Regeringen ger samtidigt Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet till verksamheterna om säkra undantag.

Regeringen beslutade att införa ett nationellt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden den 1 april 2020 för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Besöksförbudet förlängs nu till den 31 augusti 2020.

–Det här är en av många tuffa åtgärder som behöver ligga fast, säger socialminister Lena Hallengren på en pressträff.

Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att se över vilka undantag som kan göras från besöksförbudet och lyfta fram exempel på hur besök kan genomföras på ett säkert sätt. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juli 2020.