Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-09-04

Fältarna är till för kommunens ungdomar

Yannick Ondzie har jobbat som fältsekreterare i 1,5 år, och har nu fått en ny kollega i Emelie Arvidsson som började som fältsekreterare innan sommaren.

Yannick Ondzie och Emelie Arvidsson arbetar som fältsekreterare i kommunen och som namnet antyder jobbar de ute på fältet. Det innebär att de finns i de miljöer där ungdomar finns, på mötesplatser såsom fritidsgårdar och skolor samt vid olika evenemang. De arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att knyta kontakter och skapa relationer.

I sitt arbete har fältsekreterarna framförallt kontakt med skolor, kyrkor, nattvandrarna, polisen och kommunala förvaltningar. De samarbetar även med fältsekreterare i andra kommuner i Skaraborg vid större evenemang som till exempel festivaler. Fältsekreterarnas uppdrag är att ge råd och stöd till ungdomar i åldern 13-21 år. Även föräldrar är välkomna att höra av sig vid frågor eller tips gällande ungdomar.

- Vi rör oss i de miljöer där ungdomar finns och arbetar förebyggande för att ungdomar inte ska hamna på fel spår, säger Yannick Ondzie. Det är extra viktigt att vi finns med vid större evenemang, som skolavslutningar, klassbollen och lussenatta. Vi jobbar uppsökande och försöker fånga upp ungdomar dagtid, kvällar och helger för att skapa en trygg miljö för dem. Vi kommer på sikt även finnas på sociala medier.

Bekymringssamtal, ungdomstjänst och medling

Fältsekreterarna arbetar inte bara uppsökande utan kommer även i kontakt med ungdomar genom så kallade bekymringssamtal. Det sker efter att polis har gjort en orosanmälan till socialförvaltningen när en ungdom under 18 år har åkt fast för till exempel snatteri, fortkörning eller hamnat i slagsmål i skolan. Men även skola eller föräldrar själva kan ta kontakt med fältsekreterare om de är bekymrade eller oroliga över en ungdom.

Fältsekreterarna ansvarar även för att samordna arbetet med ungdomar som har dömts till ungdomstjänst och medling vid ungdomsbrott. Fältsekreterarna har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får föra information vidare utan ungdomens medgivande.

- Det bästa med jobbet är variationen och kontakten med ungdomarna, att få träffa och försöka bidra med goda råd och en trygg miljö. Vi finns här för alla ungdomar i hela kommunen, säger Emelie Arvidsson.