Publicerad: 2019-04-08

Droger och attityder

Kom och lyssna på Erik Leijonmarck, Generalsekreterare för European Citites Against Drugs (ECAD). ECAD är ett nätverk av städer som samarbetar och delar kunskap mellan varandra om narkotika.

Föreläsningen fokuserar på beroendet, drogers inverkan på den unga hjärnan och varför unga är extra sårbara till att manipuleras att använda droger av cannabisindustrin och kriminella.

Utbildningen centrerar budskapet till tre skäl för unga att avstå droger:
1. Deras unga hjärna skadas
2. De finansierar kriminalitet och terrorism
3. De bidrar till miljöförstöring

Datum och tid

Tisdag 14 maj 2019 Kl. 18.30-20.00

Plats

Lärcenter, Nils Ericsonsgatan 5, Falköping