Publicerad: 2019-02-11

Är du anhörig till någon med beroende­problematik?

Anhöriga till personer som är beroende av alkohol, narkotika eller spel är välkomna att delta i en kostnadsfri anhöriggrupp som startar i mars. Anhöriggruppen utgår från CRAFT-programmet som syftar till att ge hjälp till anhöriga att må bättre och stöd i relationen till personen med beroendeproblem.

Tid

Anhöriggruppen startar vecka 10.

Plats

Odengatan 22.

Anmälan

Malin Dittmer, anhörigsamordnare
0515-88 53 35
malin.dittmer@falkoping.se