Våld i nära relation

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld mellan närstående och gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Det inkluderar unga som gamla människor.

Vilken hjälp kan du få?

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ge stöd och hjälp till dig som bor i Falköpings kommun och är utsatt för våld. Det kostar ingenting. Du behöver inte säga ditt namn om du inte vill. Alla har tystnadsplikt eller tystnadslöfte.

Du kan:

  • Ringa och be om råd
  • Ansöka om skyddat boende i en akut situation
  • Ansöka om samtalsstöd och/eller socialt stöd
  • Ansöka om ekonomisk hjälp
  • Ansöka om stöd i att finna en annan bostad
  • Få hjälp vid frågor om skilsmässa
  • Få hjälp vid frågor om vårdnad och umgänge om barn
  • Få hjälp att ta nödvändiga kontakter, såsom med andra myndigheter

Blir du utsatt för våld?

Kontakta mottagningen för våld i nära relation via individ- och familjeomsorgens reception. Se kontaktuppgifter nedan.