Medling vid ungdomsbrott

Medling innebär att den som gjort ett brott (gärningsperson) och den som blivit utsatt för brott (brottsoffer) träffas tillsammans med en opartisk medlare. Vid mötet kan parterna prata om det som hänt, få svar på sina frågor och komma överens om ett förhållningssätt för att återställa balansen och gå vidare i livet.

En opartisk medlare innebär att medlaren inte tar ställning för någon av parterna. Medlarens roll är endast att styra samtalet och underlätta kommunikationen mellan brottsoffer och gärningspersonen för bästa möjliga resultat.   Inför medlingsmötet förbereds båda parter väl genom ett förmöte med medlaren, var för sig.   Medling är helt frivilligt för både gärningsperson och brottsoffer. Gärningspersonen måste dock ha erkänt det polisanmälda brottet.

Varför medling?

Den som utsatts för ett brott vill ofta veta varför det hände just henne/honom. Det kan också finnas andra frågor som bara gärningspersonen kan svara på. Ett medlingsmöte ger möjlighet att få dessa frågor besvarade.
 
Många gärningspersoner vet att de gjort fel och tyngs av dåligt samvete. Medlingsmötet ger möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och be brottsoffret om ursäkt.
 
Båda parter brukar känna att det är tryggt och skönt att mötas under ett medlingsmöte, med en medlare närvarande, istället för att träffas helt själva ute på gatan.           

Medlingsmötet 

Under medlingsmötet går gärningspersonen och brottsoffret igenom själva händelsen. Båda får i tur och ordning berätta om hur de upplevde brottet och vad konsekvenserna blivit utav brottet.
 
Det är viktigt att gärningspersonen verkligen förstår konsekvenserna av det han/hon har gjort och att brottsoffret får berätta vad brottet inneburit för honom/henne.
 
Till sist bestämmer parterna hur de ska uppföra sig mot varandra när, eller om, de ses igen. Det vill säga, båda ska veta hur de ska förhålla sig till varandra framöver.
 
Föräldrar eller annan vuxen är givetvis välkommen att närvara som stöd under förmöte och medlingsmöte. I samtalet har de endast en passiv roll.

Kontakta oss

Du kan själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare eller fältsekreterare. Vid behov finns tolk att tillgå.