Rehabenheten

Rehabenheten består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar med rehabilitering för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Rehabenheten ansvarar för bedömning, behandling, träning och hjälpmedelsutprovning för personer med olika typer av funktionsnedsättning som har kommunal hälso- och sjukvård.

Rehabiliteringsinsatserna kan göras i den enskildes hem, på äldreboende och gruppboende samt korttidsvistelse.

Personer som inte har kommunal hälso- och sjukvård kontaktar Primärvårdens rehabenheter för hjälp med träning och hjälpmedel.

Närhälsan Falköping rehabmottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bräcke diakoni rehabmottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syn och hörsel

Frågor om hörapparat eller andra hörselhjälpmedel besvaras av Hörselverksamheten i Falköping,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0515-87235

Frågor om synhjälpmedel besvaras av Synverksamheten i Skövde, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster010-441 32 80