Behandlingsteamet

Behandlingsteamet arbetar behandlingsinriktat med vuxna som har eller har haft alkohol-/drogproblem. Målet är att motivera till nykterhet eller minskat alkohol- och drogmissbruk.

Arbetet är långsiktigt med behandlingsmetodik anpassad till klientens förutsättningar. Behandling kan ges både enskilt och i grupp. Råd- och stödsamtal ges vid behandlingsteamets öppna mottagning måndag, onsdag och fredag kl 9-11.

Behandlingsteamet arbetar dagtid och består av fem behandlingsassistenter.