Missbruk och våld

Har alkohol eller droger blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig? Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att själv ta sig ur.

Här kan du få stöd och rådgivning.