Värdighetsgarantier inom hemtjänst

Du som behöver stöd och hjälp i hemmet, kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten ska underlätta vardagen för dig och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

Ansökan gör du hos biståndsenheten som du når via kommunens växel 0515-88 50 00.

Värdighetsgarantier             

I Falköping har vi värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Dessa ska göra det tydligare för dig att veta vad du kan förvänta dig i kontakten med oss och ge dig ökade möjligheter till inflytande.

Det är viktigt för oss att du upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss. Vi vill att varje möte med oss ska kännetecknas av trygghet och att du upplever att du har stor möjlighet att påverka hur din hemtjänst ska utföras.

Värdighetsgarantierna gäller både kommunal och privat uförd hemtjänst.

Anhöriga

Vi ser dina anhöriga/närstående som viktiga att samarbeta med. Om du vill, ger vi dem möjlighet att delta i planeringen av din hemtjänst. Dina anhöriga/närstående blir även erbjudna enskilda möten eller planerade träffar med andra anhöriga i samma situation.

Värdighetsgarantier inom hemtjänst

Ansökan

Vi lovar att:
- När du har ansökt och beviljats hemtjänst blir du kontaktad av den utförare du valt inom två veckor för att planera ditt stöd.

Delaktighet och sjävbestämmande

Vi lovar att:
- Du har möjlighet att påverka hur och när din hemtjänst ska utföras.
- Vi följer upp din hemtjänst minst en gång per år eller vid behov.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för din hemtjänst.

Vi lovar att:
- Du får en kontaktperson senast inom 14 dagar efter att hjälpinsatsen påbörjas.
- Om du inte är nöjd med din kontaktperson får du byta.

Kommunal hälso-och sjukvård

Vi lovar att:
- Du som har fått kommunal hälso- och sjukvård får en personlig sjuksköterska, så kallad patientansvarig sjuksköterska.
- När behov av rehabilitering uppstår ska åtgärd vara påbörjad av arbetsterapeut/sjukgymnast inom 2 dagar.

Information

Vi lovar att:
- Du får information i förväg om någon förändring sker för din hemtjänst.
- Personalen bär väl synlig legitimation.

Korttidsplats

Ansökan om korttidsplats gör du hos biståndsenheten. Du kan beviljas korttidsplats om du behöver återhämtning och miljöombyte eller om dina närstående behöver avlastning.
    
Vi lovar att:
- Korttidsplats ska erbjudas snarast vid behov och senast dagen efter ansökan.

Dagverksamhet

Vi lovar att:
- Du får möjlighet att påverka utbudet av aktiviteter.
- Du erbjuds gymnastik varje gång du kommer till dagverksamheten.
- Du får behålla din dagverksamhet om du blir beviljad regelbunden korttidsplats.