Socialförvaltningens administration

Nämndsekreterare

Telefon 0515-88 54 97
Fax 0515-156 89
social@falkoping.se

Besöksadress

Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9

Postadress

Falköpings kommun
Socialförvaltningen
521 81 Falköping