Biståndsenhet

Biståndsenheten har telefontid måndag till fredag kl. 8.00-9.30  
Ring växeln 0515-88 50 00 för att bli kopplad till handläggare på biståndsenheten eller se kontaktuppgifter för respektive område nedan.

Handläggare för respektive område

Centrum 11:an, Vartofta

Elisabeth Deremyr, 0515-88 57 61, elisabeth.deremyr@falkoping.se

Floby, Kinnarp/slutarp

Suzanne Svarén, 0515-88 57 54, suzanne.svaren@falkoping.se

Centrum 23:an

Yvonne Pettersson, 0515-88 57 63, yvonne.pettersson@falkoping.se

Stenstorp, Åsarp

Berit Niklasson, 0515-88 57 60, berit.niklasson@falkoping.se

Mösseberg, Bestorp/Ranliden

Julia Lagerstrand, 0515-88 57 52, julia.lagerstrand@falkoping.se

Ranten, Dotorp

Inger Fernhed, 0515-88 57 62, inger.fernhed@falkoping.se

Fredriksberg, Gudhem, Torbjörntorp

Margareta Folke, 0515-88 57 64, margareta.folke@falkoping.se

Biståndshandläggare i VPL-team/Trygg hemgång

Linda Stridh Gustavsson, 0515-88 50 49
Anette Friman, 0515-88 56 98
Mia Hadzimahovic, 0515-88 57 47

Ekonomihandläggare

Centrum 11, centrum 23, Ranten/Warenbergsgatan, Vartofta
Solveig Gustavsson, 0515-88 57 57

Dotorp, Fredriksberg, Bestorp/Ranliden, Mösseberg, Åsarp, Kinnarp, Vilske
Anette Carlsson, 0515-88 57 51

Gudhem/Torbjörntorp, Stenstorp, Externa utförare
Ellinor Damberg Falck, 0515-88 57 56

E-post

bistand@falkoping.se

Besöksadress 

Petter Ryttningsväg 3  
521 81 Falköping