Biståndsenhet

Biståndsenheten har telefontid måndag till fredag kl. 8.00-9.30  
Ring kommunens reception 0515-88 50 00 för att bli kopplad till handläggare på biståndsenheten eller se kontaktuppgifter för respektive område nedan.

Handläggare för respektive område

Centrum 11:an, Dotorp

Elisabeth Deremyr, 0515-88 57 61, elisabeth.deremyr@falkoping.se

Floby, Kinnarp/slutarp, Åsarp, Vartofta

Suzanne Svarén, 0515-88 57 54, suzanne.svaren@falkoping.se

Centrum 23:an, Ranten

Yvonne Pettersson, 0515-88 57 63, yvonne.pettersson@falkoping.se

Stenstorp, Bestorp, Ranliden

Berit Niklasson, 0515-88 57 60, berit.niklasson@falkoping.se

Fredriksberg, Gudhem, Torbjörntorp, Mösseberg

Margareta Folke, 0515-88 57 64, margareta.folke@falkoping.se

Boendehandläggare

Linda Stridh Gustavsson, 0515-88 57 52, linda.stridh@falkoping.se
Julia Lagerstrand, 0515-88 57 64

Biståndshandläggare i VPL-team/Trygg hemgång

Inger Fernhed 0515-88 57 47
Anette Friman, 0515-88 56 98
Zandra Jarl, 0515-88 50 49

Ekonomihandläggare

Centrum 11:an, Ranten/Warenbergsgatan, Dotorp, Fredriksberg, Bestorp/Ranliden, Mösseberg, Vilske
Ellen Gustavsson, 0515-88 57 57

Vartofta, Stenstorp, Centrum 23:an, Centrum 23:an (servicelägenheter), Kinnarp/Åsarp externa utförare
Madelene Beijbom, 0515-88 57 56

E-post

bistand@falkoping.se

Besöksadress 

Trinnöjegatan 3  
521 81 Falköping