Sjukvård och tandvård

Falköpings kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Vår ambition

Kommunen hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och individuellt anpassad. Målet med insatserna är ett självständigt liv där du och dina närstående är delaktiga i såväl planering som aktiva insatser.

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet kan påkallas av läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus via särskild rutin för vårdplanering, som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast gör då en bedömning av att behov finns, och planerar insatserna tillsammans med dig som vårdtagare och kanske någon anhörig. Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Vad kostar det?

Avgiften för att få hemsjukvård eller hemrehab ligger som ett abonnemang, och betalas månadsvis. Avgiften ingår i maxtaxesystemet. Läs mer om avgifter.

Samarbetspartners

För att skapa en så god och säker vård som möjligt samarbetar vi med hemtjänst och biståndsavdelning, med distriktsläkare och övriga yrkesgrupper på vårdcentraler och mottagningar, specialistläkare på sjukhus och med andra vårdgivare.

Falköpings kommun är ansluten till Nationell patientöversikt (NPÖ)
Läs mer i vänster spalten.
   
Ansvarig för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska Läs mer häröppnas i nytt fönster