Syn- och hörselnedsättning

Det här kan du få hjälp med som synskadad

  • Träning i hemmiljö så att du kan förbli självständig.
  • Märka upp t.ex. trappor, bandspelare, spisar, tvättmaskiner m.m.
  • Information om olika synhjälpmedel och belysningar.

Det här kan du få hjälp med som hörselskadad

  • Tips om hörselhjälpmedel.

OBS! Du behöver ingen remiss för att få hjälp av syn- och hörselinstruktör.