Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan ha rätt till personlig assistans för att klara vardagen och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans kan du som har stora funktionshinder beviljas och som behöver hjälp med de grundläggande behoven som personlig omvårdnad, kommunikation, intagande av måltider och med annan personlig service.

Den personliga assistansen ska ge den funktionshindrade personen möjlighet att kunna delta  i samhället vad gäller arbete/studier, fritid och boende som alla andra.

Syftet med insatsen personlig assistans är att funktionshindrade personer ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

Assistenten ska stödja den enskilde till att bli så självständig som möjligt och samtidigt respektera den enskildes privata integritet, känslor och vilja.

Den enskilde har inflytande på vem eller vilka som ska bli ens personliga assistent och hur stödet ska utformas. Man kan välja att gå med i ett kooperativ, bli egen arbetsgivare eller låta kommunen anställa personerna.

Vad kostar det att få personlig assistans?

Insatsen är kostnadsfri för den enskilde.

Var ansöker jag om personlig assistans?

För ansökan om personlig assistans enligt SFB Socialförsäkringsbalken 51 kap. (mindre än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven), kontakta handläggare.

För ansökan om personlig assistans enligt SFB Socialförsäkringsbalken 51 kap. (mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven) kontakta Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Assistanskoll

Assistanskolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan assistansberättigade, LSS-handläggare och personliga assistenter jämföra anordnare av personlig assistans och följa nyheter om personlig assistans.