Korttidsverksamhet

Avlösarservice i hemmet

Vad är avlösarservice?

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservicen sker i den funktionshindrades hem.

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning kan även vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

Vem kan få avlösarservice?

Avlösarservice är till för personer som tillhör LSS-personkrets och riktar sig till föräldrar, andra anhöriga eller familjehemsföräldrar som har daglig omvårdnad av ett barn eller vuxen i sitt hem.
Läs mer om LSS-personkrets här        

Vad kostar det att få avlösarservice?

Insatsen avlösarservice är kostnadsfri.

Var ansöker jag om avlösarservice?

Se kontaktuppgifter nedan.

Korttidsvistelse   

Vad är korttidsvistesle?

Korttidsvistelse innebär att en funktionshindrad person tillfälligt under kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelsen är att ge miljöombyte, avkoppling, egen stimulans och rekreation samtidigt som närstående får avlastning i omvårdnadsarbetet.

Den enskilde skall inte vara kvar i hemmet utan verksamheten erbjuds på korttidshem, på läger eller i avlastningsfamilj. I Falköping finns korttidshem för både barn och vuxna, Gunghästen, Näregården och Prästgårdsgatan.

Den enskildes behov avgör om insatsen skall beviljas på korttidshem eller i familj. Korttidsvistelse medges inte under tid då båda föräldrarna arbetar.

På korttidshemmen ska finnas en fast bemanning som ska tillgodose personens behov av omvårdnad och fritidsaktiviteter.     

Vem kan få korttidsvistelse?

Den som tillhör LSS-personkrets och har behov av korttidsvistelse.
Läs mer om LSS-personkrets häröppnas i nytt fönster   

Vad kostar det att få korttidsvistelse?

Korttidsvistelsen är kostnadsfri, men avgift uttas för matkostnader.    

Var ansöker jag om korttidsvistelse?

Se kontaktuppgifter nedan.

Korttidstillsyn

Vad är korttidstillsyn?

Syftet med insatsen är att skapa en trygg situation och en meningsfull sysselsättning då föräldrarna förvärvsarbetar eller vid andra särskilda skäl.

Insatsen kan ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som exempelvis sommarlov.

Insatsen kan ses som en förlängning av fritidsverksamheten som vanligtvis upphör vid 12 års ålder.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas individuellt med utrymme för flexibla lösningar, t ex på korttidshem, skola och annat.

Omvårdnad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter ingår i insatsen.     

Vem kan få korttidstillsyn?

Den som tillhör LSS-personkrets och som behöver tillsyn före och efter skoldagen slut samt på studiedagar och längre lov. Läs mer om LSS-personkrets häröppnas i nytt fönster   

Vad kostar det att få korttidstillsyn?

Korttidstillsynen är kostnadsfri men avgift uttas för matkostnader.

Var ansöker jag om korttidstillsyn?

Se kontaktuppgifter nedan.