Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska göra det möjligt för den enskilde att skapa ett socialt kontaktnät genom att delta i fritidsaktiviteter och intressen och bryta isolering.      

Vem kan få en kontaktperson?

Den som tillhör LSS personkrets och som har behov av en kontaktperson.     

Vad kostar det att få en kontaktperson?

Det är kostnadsfritt för den som har behov av en kontaktperson.     

Var ansöker jag om en kontaktperson?

Ansökan om kontaktperson görs hos biståndsenheten.