Ledsagarservice

Ledsagarservice är en hjälp för dig som har svårt att ta dig ut på egen hand. Servicen innebär att en person stödjer dig och tar dig till olika platser och aktiviteter.

Du kan få ledsagarservice för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Ledsagarservice ska underlätta för dig med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice kan du som tillhör LSS personkrets ansöka om. Läs mer om LSS-personkrets här

Vad kostar det att få ledsagarservice?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om ledsagare?

Du kan ansöka om ledsagare direkt via vår e-tjänst eller ta kontakt med kommunens LSS-handläggare.