Korttidsverksamhet

Här kan du läsa mer om insatserna avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Insatserna kan beviljas personer som har en funktionsnedsättning och som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att du som bor med någon som har en funktionsnedsättning kan få avlastning i hemmet. Avlösaren hjälper er med personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mat och aktivering.

Det kostar inte någonting att få avlösning i hemmet.

Korttidsvistelse   

Korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt under kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelsen är att ge miljöombyte, avkoppling, egen stimulans och rekreation samtidigt som närstående får avlastning i omvårdnadsarbetet.

Korttidsvistelse kan erbjudas på korttidshem, på läger eller i avlastningsfamilj. I Falköping finns korttidshem för både barn och vuxna. Den enskildes behov avgör om insatsen ska beviljas på korttidshem eller i familj.

Insatsen är kostnadsfri, men avgift får betalas för matkostnader.

Korttidstillsyn

Ungdomar med omfattande funktionsnedsättning och med förvärvsarbetande föräldrar, kan behöva korttidstillsyn i anslutning till skoldagen eller under skollov och ferier. Syftet är att skapa en trygg situation och en meningsfull sysselsättning när föräldrarna arbetar.

Insatsen kan ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som exempelvis sommarlov. Insatsen kan ses som en förlängning av fritidsverksamheten som vanligtvis upphör vid 12 års ålder.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas individuellt med utrymme för flexibla lösningar, t.ex. på korttidshem, skola och annat.

Insatsen är kostnadsfri men avgift får betalas för matkostnader.

Ansökan om avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse och korttidstillsyn

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst eller ta kontakt med kommunens LSS-handläggare.