Kontaktperson för personer med funktionsnedsättning

En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska göra det möjligt för den enskilde att skapa ett socialt kontaktnät genom att delta i fritidsaktiviteter och intressen och bryta isolering.      

Vem kan få en kontaktperson?

Den som tillhör någon av personkretsarna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och som har behov av en kontaktperson. Läs mer om LSS personkrets.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt för den som har behov av en kontaktperson.     

Hur ansöker jag?

Ansökan om kontaktperson görs hos handläggare, se kontaktuppgifter nedan.