Trädgårdsgatan 21 B

Boendemiljö

Trädgårdsgatan 21 B är ett av kommunens LSS-boende och ligger centralt i Falköping på området Läkaren. Boendet har 8 lägenheter för 8 brukare. Lägenheterna består av sovrum, kök och vardagsrum i ett och stort badrum. Det finns även gemensamhetsutrymme med vardagsrum och altan.

Personal jobbar dag och kväll. På natten finns särskild nattpersonal tillgänglig.

Våra mål

Boendet jobbar med ett salutogent förhållningssätt vilket är ett sätt att verka och vara, där vi är nyfikna, förväntansfulla och uppskatande och detta resulterar i ett arbetssätt som präglas av dessa tankar. Målsättningen är att våra brukare är delaktiga efter egen förmåga och känner trygghet och välmående. Detta sker bland annat genom en individuellt utarbetad plan för varje boende som utgår ifrån det salutogena förhållningssättet.

Gemenskap skapas bland annat genom aktiviteter tillsammans med de andra på boendet och genom introduktion till övriga samhället.

Kontaktperson

På boendet har man en eller två kontaktperson i personalgruppen som har till uppgift att ha extra kontakt med den boende och dennes närstående och eventuell företrädare.

Samverkan med boende och anhöriga

Samverkan sker på flera olika sätt, till exempel genom besök, möten, samtal och det är kontaktpersonen i boendet som ansvarar för det mesta av samordningen.

Regelbundna teamträffar med sjuksköterska och rehabiliteringspersonal.

Aktiviteter

Det finns många fritidsaktiviteter att delta i som anordnas via Dagcenter Freja ex. bowling och äldregruppen. Man har också egna aktiviteter i boendet där man utgår från individens behov och intresse.

Måltider

Frukost tillagas på boendet, lunch och middag kommer färdiglagad från kommunens kök.

Utvecklingsarbete

Utveckling av verksamheten sker genom kvalitetsuppföljning, utbildning, handledning för personalen och i samverkan med andra kommuner, intressegrupper med mera.