Sveavägen

Boendemiljö

Sveavägen är ett LSS-boende med 12 platser som öppnade våren 2016. Boendet är uppdelat på två plan med en gemensamhetsdel på varje våningsplan. Boendet ligger centralt i Falköping.

Våra mål

Målsättningen är att få möjlighet att utvecklas individuellt samt att känna trygghet och gemenskap med andra. Detta sker genom en individuellt utarbetad plan för varje boende.

Gemenskap skapas bland annat genom aktiviteter tillsammans med de andra på boendet och genom introduktion till övriga samhället.  

Kontaktperson

På boendet har man en eller två kontaktperson i personalgruppen som har till uppgift att ha extra kontakt med den boende och dennes närstående och eventuell företrädare.   

Samverkan med boende och anhöriga

Samverkan sker på flera olika sätt, till exempel genom besök, möten, samtal och det är kontaktpersonen i boendet som ansvarar för det mesta av samordningen.     

Aktiviteter

Det finns många fritidsaktiviteter att delta i som anordnas via Dagcenter Freja  ex. bowling, resor, musik, matlagning. Man har också egna aktiviteter i boendet där man utgår från individens behov och intresse.    

Avgifter

Man betalar ingen avgift för insatsen särskilt boende utan enbart hyra, mat, försäkringar etc som vem som helst annars.    

Måltider

Med stöd av personalen har varje individ själv hand om sitt hushåll utifrån den förmåga man har.   

Utvecklingsarbete

Utveckling av verksamheten sker genom kvalitetsuppföljning, utbildning, handledning för personalen och i samverkan med andra kommuner, intressegrupper m.m.   

Övrigt

Boendet har en LSS-sjuksköterska knuten till sig som finns som stöd och hjälp vid hälso- och sjukvårdsfrågor om man är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård.