Prästgårdsgatan 14 korttidsboende

Boendemiljö

Prästgårdsgatan är ett korttidshem för personer med olika funktionshinder men framförallt utvecklingsstörning där föräldrar behöver avlastning.

Det finns 5 rum och en gemensam del med kök och aktivitetsrum. Det finns också ett fritids för de barn som är över 12 år och som inte får vara kvar i skolans fritidssverksamhet.

Våra mål

Målsättningen är att få möjlighet att utvecklas individuellt samt att känna trygghet och gemenskap med andra. Detta sker genom en individuellt utarbetad plan för varje boende.

Gemenskap skapas bland annat genom aktiviteter tillsammans med de andra på boendet och genom introduktion till övriga samhället.

Kontaktperson

På boendet utses en eller två kontaktperson som har till uppgift att ha extra kontakt med den boende, närstående och eventuell företrädare.

Samverkan med boende och anhöriga

Samverkan sker på flera olika sätt, till exempel genom besök, möten, samtal och det är kontaktpersonen som ansvarar för det mesta av samordningen.

Aktiviteter

Det finns många fritidsaktiviteter att delta i som anordnas via dagcenter Freja, exempelvis bowling, resor, musik, matlagning. Boendet ordnar också egna aktiviteter utifrån individens behov och intressen.

Avgifter

Den boende betalar ingen avgift för insatsen särskilt boende utan enbart hyra, mat, försäkringar etc som vem som helst annars.

Måltider

Med stöd av personalen har varje individ själv hand om sitt hushåll utifrån sin förmåga.

Utvecklingsarbete

Utveckling av verksamheten sker genom kvalitetsuppföljning, utbildning, handledning för personalen och i samverkan med andra kommuner, intressegrupper m.m.

Övrigt

Boendet har en LSS-sjuksköterska knuten till sig som finns som stöd och hjälp vid hälso- och sjukvårdsfrågor för de som är inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård.

Besöksadress

Prästgårdsgatan 14
521 43 Falköping

 

Visa boendets placering på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster