Per Andersgatan 5

Boendemiljö

Per Andersgatan består av 8 lägenheter, varav en är personallägenhet. Huset är fristående och har en trädgård runt om som alla kan nyttja.

Måndag till fredag har de flesta ett arbete/daglig verksamhet att gå till. Boendet har ingen personal tillgänglig alla timmar på dagtid. Veckodagarna ägnas åt tvätt, städ, handling, personliga saker m.m. Kvällarna och helger ägnas åt olika fritidsaktiviteter och personalen stöttar dem i detta.    

Våra mål

Målsättningen är att få möjlighet att utvecklas individuellt samt att känna trygghet och gemenskap med andra. Detta sker genom en individuellt utarbetad plan för varje boende.

Gemenskap skapas bland annat genom aktiviteter tillsammans med de andra på boendet och genom introduktion till övriga samhället.    

Kontaktperson

På boendet utses en eller två kontaktperson som har till uppgift att ha extra kontakt med den boende, närstående och eventuell företrädare.    

Samverkan med boende och anhöriga

Samverkan sker på flera olika sätt, till exempel genom besök, möten, samtal och det är kontaktpersonen som ansvarar för det mesta av samordningen.

Aktiviteter

Det finns många fritidsaktiviteter att delta i som anordnas via dagcenter Freja, exempelvis bowling, resor, musik, matlagning. Boendet ordnar också egna aktiviteter utifrån individens behov och intresse.

Avgifter

Den boende betalar ingen avgift för insatsen särskilt boende utan enbart hyra, mat, försäkringar som vem som helst annars.       

Måltider 

Med stöd av personalen har varje individ själv hand om sitt hushåll utifrån sin förmåga.     

Utvecklingsarbete

Utveckling av verksamheten sker genom kvalitetsuppföljning, utbildning, handledning för personalen och i samverkan med andra kommuner och intressegrupper.

Övrigt

Boendet har en LSS-sjuksköterska knuten till sig som finns som stöd och hjälp vid hälso- och sjukvårdsfrågor för de som är inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård.

Besöksadress

Per Andersgatan 5
521 32 Falköping

 

Visa boendets placering på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster