Olof Andersgatan 4

Olofs Andersgatan 4

Boendemiljö

Olof Andersgatan ligger nära järnvägsstationen och är ett av kommunens LSS-boende.

Här finns just nu 12 platser, platsantalet varierar efter behov. "Basen" består av 7 boendelägenheter och 1 personallägenhet. Sedan finns det 5 st kringliggande lägenheter i samma bostadsområde som också tillhör gruppen.

Måndag till fredag har de flesta ett arbete/daglig verksamhet att gå till. Veckodagarna ägnas åt  tvätt, städ, handling, personliga saker m.m. Kvällarna och helger ägnas åt olika fritidsaktiviteter.     

Våra mål

Målsättningen är att få möjlighet att utvecklas individuellt samt att känna trygghet och gemenskap med andra. Detta sker genom en individuellt utarbetad plan för varje boende.

Gemenskap skapas bland annat genom aktiviteter tillsammans med de andra på boendet och genom introduktion till övriga samhället.    

Kontaktperson

På boendet utses en eller två kontaktperson som har till uppgift att ha extra kontakt med den boende, närstående och eventuell företrädare.

Samverkan med boende och anhöriga

Samverkan sker på flera olika sätt, till exempel genom besök, möten, samtal och det är kontaktpersonen som ansvarar för det mesta av samordningen.

Aktiviteter

Det finns många fritidsaktiviteter att delta i som anordnas via dagcenter Freja, till exempel bowling, resor, musik, matlagning. Boendet har också egna aktiviteter utifrån individens behov och intresse.     

Avgifter

Den boende betalar ingen avgift för insatsen särskilt boende utan enbart hyra, mat, försäkringar som vem som helst annars.      

Måltider 

Med stöd av personalen har varje individ själv hand om sitt hushåll utifrån sin förmåga.   

Utvecklingsarbete

Utveckling av verksamheten sker genom kvalitetsuppföljning, utbildning, handledning för personalen och i samverkan med andra kommuner och intressegrupper.

Övrigt

Boendet har en LSS-sjuksköterska knuten till sig som finns som stöd och hjälp vid hälso- och sjukvårdsfrågor för de som är inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård.

Besöksadress

Olof Andersgatan 4
521 33 Falköping


Visa boendets placering på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster