Näregårdens gruppbostad

Näregården

Boendemiljö

Gruppbostaden Näregården ligger på Mössebergskanten i Falköping.

Näregården är ett gruppboende för personer med autism eller autismliknande beteende. Boendet består av två lägenheter samt korttids- och fritidsplatser.    

Våra mål

Målsättningen är att få möjlighet att utvecklas individuellt samt att känna trygghet och gemenskap med andra. Detta sker genom en individuellt utarbetad plan för varje boende.

Gemenskap skapas bland annat genom aktiviteter tillsammans med de andra på boendet och genom introduktion till övriga samhället.     

Kontaktperson

På boendet utses en eller två kontaktperson som har till uppgift att ha extra kontakt med den boende, närstående och eventuell företrädare.

Samverkan med boende och anhöriga

Samverkan sker på flera olika sätt, till exempel genom besök, möten, samtal och det är kontaktpersonen som ansvarar för det mesta av samordningen.     

Aktiviteter

Det finns många fritidsaktiviteter att delta i som anordnas via dagcenter Freja, exempelvis bowling, resor, musik, matlagning. Boendet ordnar också egna aktiviteter utifrån individens behov och intresse.      

Avgifter

Den boende betalar ingen avgift för insatsen särskilt boende utan enbart hyra, mat, försäkringar som vem som helst annars.        

Måltider 

Med stöd av personalen har varje individ själv hand om sitt hushåll utifrån sin förmåga.   

Utvecklingsarbete

Utveckling av verksamheten sker genom kvalitetsuppföljning, utbildning, handledning för personalen och i samverkan med andra kommuner och intressegrupper.

Övrigt

Boendet har en LSS-sjuksköterska knuten till sig som finns som stöd och hjälp vid hälso- och sjukvårdsfrågor för de som är inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård.

Besöksadress

Friggeråker
521 96 Falköping

 

Visa boendets placering på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster