Mössebergsgatan 13 LSS-boende

Boendemiljö

Mössebergsgatan är placerad strax nedanför Mössebergsparken och är ett LSS-boende. "Basen" består av 5 lägenheter, gemensamhetsdel och en personaldel. Basen har en förbindelse med en trappuppgång i övriga huset. Där finns det så kallade satellitlägenheter som också är knutna till gruppboendet.

Måndag till fredag har de flesta ett arbete/daglig verksamhet att gå till. Veckodagarna ägnas åt tvätt, städ, handling, personliga saker m.m. Kvällarna och helger ägnas åt olika fritidsaktiviteter och personalen stöttar dem i detta.

Våra mål

Målsättningen är att få möjlighet att utvecklas individuellt samt att känna trygghet och gemenskap med andra. Detta sker genom en individuellt utarbetad plan för varje boende.

Gemenskap skapas bland annat genom aktiviteter tillsammans med de andra på boendet och genom introduktion till övriga samhället.    

Kontaktperson

På boendet har man en eller två kontaktperson i personalgruppen som har till uppgift att ha extra kontakt med den boende och dennes närstående och eventuell företrädare.

Samverkan med boende och anhöriga

Samverkan sker på flera olika sätt, till exempel genom besök, möten, samtal och det är kontaktpersonen i boendet som ansvarar för det mesta av samordningen.

Aktiviteter

Det finns många fritidsaktiviteter att delta i som anordnas via Dagcenter Freja, exempelvis bowling, resor, musik, matlagning. Boendet ordnar också egna aktiviteter utifrån individens behov och intresse.

Avgifter

Den boende betalar ingen avgift för insatsen särskilt boende utan enbart hyra, mat, försäkringar etc.

Måltider 

Med stöd av personalen har varje individ själv hand om sitt hushåll utifrån den förmåga man har.

Utvecklingsarbete

Utveckling av verksamheten sker genom kvalitetsuppföljning, utbildning, handledning för personalen och i samverkan med andra kommuner, intressegrupper m.m.

Övrigt

Boendet har en LSS-sjuksköterska knuten till sig som finns som stöd och hjälp vid hälso- och sjukvårdsfrågor om man är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård.

Besöksadress

Mössebergsgatan 13
521 32 Falköping

 

Visa boendets placering på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster