Ensamkommande barn

Ensamkommande barn kallas de barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan någon förälder eller legal vårdnadshavare. De senaste åren har antalet ensamkommande barn som söker sig till Europa och Sverige ökat stort.

Barnen som kommer till Falköping gör det redan under sin asyltid (medan de väntar på besked från Migrationsverket om uppehållstillstånd). Om de får ett uppehållstillstånd stannar de kvar.

När ett barn kommer till Sverige och söker asyl är det Migrationsverkets sak att fatta beslut om vilken kommun som kommer få ansvaret. Falköping har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande, vilket garanterar en statlig ersättning.

Flera av kommunens verksamheter arbetar med barnen, men det största ansvaret har socialförvaltningen som även har hand om boendet. En del av de ensamkommande barnen har släktingar i Falköping och det kan då bli aktuellt med en familjehemsplacering. För de som inte har denna möjlighet har vi boenden för ensamkommande barn. Dessa boenden är bemannade med personal dygnet runt.