Misstanke om barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd bör du anmäla detta till kommunen. Du kan vara anonym.

Hur anmäler jag?

En anmälan kan göras antingen skriftligt eller muntligt. Du kan ringa, skicka e-post eller brev till oss. Det vanligaste är att den som lämnar anmälan uppger sitt namn men det går även att vara anonym under förutsättning att man inte uppger sitt namn eller att socialtjänsten på annat sätt får kännedom om anmälarens identitet.

Det finns alltid en möjlighet för var och en att kontakta socialtjänsten för att få råd i samband med oro och misstankar kring barn och unga.

Akut hjälp

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till socialförvaltningens barn- och familjesektion. Om du behöver akut hjälp utanför kontorstid ringer du socialjouren eller polisen.

Ansökan om stöd/avlastning

Vårdnadshavare och ungdomar mellan 15-18 år kan själva ansöka om stöd och hjälp hos socialtjänsten. Stöd kan ges i form av exempelvis samtalskontakt, familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.