Familjerätt

Hos familjerätten kan ni få hjälp med samarbetssamtal vid skilmässa och separationer. Familjerätten gör även utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, boende- och umgängesärenden, samt utreder och fastställer faderskap.