Fältsekreterare

Vi arbetar uppsökande och främjande i hela Falköping. Vår uppgift är att knyta kontakter med alla ungdomar i åldren 12-21 år. Vi rör oss i samma miljöer som ungdomar vistas i, på skolan, på fritidsgårdar, olika offentliga platser och på nätet. Det kallas att fälta.

Vårt uppdrag är att skapa relationer som bygger på tillit, frivillighet och respekt för ungdomars integritet. Vi har tystnadsplikt.

Vi samarbetar med myndigheter vilket innebär att man kan komma i kontakt med oss genom så kallade bekymringssamtal, ungdomstjänst och medling. Både som ungdom och förälder.

Vi samarbetar även med flera frivilligorganisationer och andra aktörer som möter ungdomar, vilket innebär att ni kan träffa oss i skilda sammanhang.

Välkomna att ta kontakt med oss när ni ser oss ute på fältet!