Fältsekreterare

Fältsekreterarna arbetar arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att knyta kontakter och skapa relationer med ungdomar i åldersgruppen 13-21 år. De arbetar ute på fältet och finns i de miljöer där ungdomar finns, på mötesplatser såsom fritidsgårdar och skolor samt vid olika evenemang.

Våra mål

Det främsta målet är att skapa goda kontakter med ungdomarna och bygga upp ett förtroende, och att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka ungdomar som mår dåligt och som kan befinna sig i riskzonen.

Råd och stöd

Arbetet kan innebära att ge råd och stöd till både föräldrar och ungdomar och föra samtal både individuellt och i grupp. Fältsekreterarna deltar på eller anordnar läger, deltar i olika nätverksgrupper, samt hänvisar vidare till andra instanser. Allt detta arbete bedrivs i ett långsiktigt perspektiv och utifrån ungdomarnas egna villkor.

Tystnadsplikt

Fältsekreterarna har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får föra någon information vidare utan ungdomens medgivande. Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste de dock enligt lag för dem vidare.
      
Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor eller funderar på något.