Familj, barn och ungdom

Livet är inte alltid lätt. Många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp av något slag. Individ- och familjeomsorgens arbete handlar både om att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer med problem, samt att förebygga problem.

Individ- och familjeomsorgen arbetar för

  • att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden.
  • att stärka familjernas levnadsvillkor.
  • att minska beroendet av alkohol och droger.

Kommunen har även samarbete med landstinget och olika organisationer som arbetar förebyggande arbete. Individ- och familjeomsorgens arbete styrs av Socialtjänstlagen (SoL).