Mer information om begravning

Huvudmannen (som i nästan alla kommuner är Svenska kyrkan) ska tillhandahålla gravplatser och ceremonilokaler.

Huvudmannen ska tillhandahålla gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund - inom godtagbart avstånd. Huvudmannen ska tillhandahålla lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Vad får man för begravningsavgiften?

 • Gravplats eller motsvarande under 25 år
 • Gravsättning inklusive gravöppning
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet, så kallas bisättningslokal.
 • Transporter från bisättningslokal till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats Återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Kostnader för skötsel av begravningsplatserna och lokaler som används vid begravningsverksamheten. Även skötsel av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Hur gör man när en närstående avlider?

Att mista en närstående är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det naturligt att känna sig osäker inför allt som måste göras. Ett bra råd, är att inte ha bråttom - ta en sak i taget! Fundera på vad som behöver göras, gärna tillsammans med andra närstående.
 
En begravning är en viktig tidpunkt att ta ett sista farväl av den avlidne och en högtidlig minnesstund. Först och främst bör man försöka tillmötesgå den avlidnes egna önskemål, om dessa var uttalade, eller fundera på hur den avlidne själv skulle önskat sin begravning; kremering eller jordbegravd kista, val av kista/urna, svepning, ceremonilokal, blommor, begravningsförrättare, inbjudna gäster, musik, minnesstund , val av begravningsplats. Det är många beslut och överväganden som måste göras. Men ta det lugnt, ha inte bråttom!
 
Du kan anlita en begravningsbyrå som mot ersättning hjälper dig att arrangera begravningen, eller sköta mycket själv. Personal på en begravningsbyrå är vana och kunniga i att hantera allt det praktiska kring en begravning, det känns tryggt. Men om du orkar, så är det inte fel att göra mycket själv. Det känns bra och begravningen kan bli mer personlig. Valet är ditt!
 
Några formella krav på hur en begravning ska vara finns egentligen inte. Du har ganska stora möjligheter själv att påverka utformningen.
 
Begravning enligt Svenska kyrkas ordning innebär att det finns en uppgjord ceremoni som du kan komplettera med till exempel extra sång och musik inom ramen för det kyrkliga.

Begravning enligt annat trossamfunds ordning. I likhet med Svenska kyrkan har andra trossamfund också sina speciella begravningsceremonier.

Borgerlig begravning betyder att ceremonin är helt fri till sin form. Det innebär att du har full frihet när det gäller val av musik och sång, vad som ska sägas, vem som ska vara begravningsförrättare med mera.

Anhörigas ansvar

Praktiska förberedelser och samordning som anhöriga själva ansvarar för. Tjänster kan också köpas från begravningsbyråer.

 • Kontakt med församlingen (präst, kyrkomusiker och kyrkogårdsförvaltningen)
 • Anmälan till skattemyndighet för nödvändiga intyg bland annat kremerings och gravsättningsintyg).
 • Kista och urna.
 • Svepa och placera kroppen i kistan.
 • Transport från hem/sjukhus till bisättningslokal*
 • Processionsbärning av kista vid kremering.
 • Grav och gravsten.
 • Annons.
 • Blommor.
 • Musik.
 • Program.
 • Värdskap vid begravningen.
 • Minnesstund efter akten.
 • Tackkort. 

*Anvisad lokal för förvaring/visning av stoftet.

Vad får anhöriga göra själva?

 • Ordna med svepning/klädsel.
 • Använda eget bårtäcke, dekorera kistan, placera ut blommor och kransar.
 • Transportera och bära kistan.
 • Hjälpa till i kyrka och kapell eller ceremonilokal.
 • Ta med "egen" jord till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst.

Detta får anhörig också göra - men kontakta först församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen

 • Tillverka och välja kista eller urna (de måste uppfylla vissa krav).
 • Lägga saker i kistan eller urnan.
 • Välja musik och sång, musiker och sångare.
 • Spela själv i kyrka eller kapell.
 • Gravsätta, själv sänka kista eller urna. Vill man strö askan i hav eller natur krävs tillstånd av länsstyrelsen.
 • Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Den avlidne var inte medlem i Svenska kyrkan, men begravning i kyrka med Svenska kyrkans ordning är ändå önskvärd.

Kyrkoherden i den församlingen där begravningen ska ske fattar beslut. Kostnaden för begravningsgudstjänsten betalas av dödsboet (präst, kyrkomusiker, lokal, kistbärare, sänkning av kista).