Dödsfall och begravning

När man som anhörig eller vän mister en närstående ställs man inför sorgen och saknaden, men också inför praktiska problem.

Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan brukar det bli aktuellt med en borgerlig begravning, utan religiös anknytning. Kommunen förmedlar kontakt till de borgerliga begravningsförrättare som är utsedda av kommunen.   

Ibland räcker inte dödsboets tillgångar till att betala en begravning. Då kan dödsboet ansöka om stöd från kommunen genom en dödsboanmälan.