Borgerlig vigsel

Bild på vigselringar

En borgerlig vigsel är en enkel och kort ceremoni (cirka 5 min) utan religiösa inslag. Ceremonin kan genomföras i stadshuset, eller på annan lämplig plats. Vigseln är kostnadsfri om den hålls i stadshuset. Reseersättning ska betalas till vigselförrättaren om vigseln hålls på annan plats.

Äktenskap kan ingås av två personer som är av samma eller olika kön. Ni bestämmer själva inramningen till vigseln; om ni vill växla ringar, ha brudbukett, hur ni vill vara klädda, om ni vill vigas ensamma eller tillsammans med gäster. Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Gör så här om ni vill vigas

Kontakta Skatteverket

Kontakta Skatteverket och be att få blanketterna Hindersprövning, Ansökan och försäkran (SKV 7880) samt Efternamn, Anmälan (SKV 7831). Blanketterna kan även hämtas på Skatteverkets webbplats (se länk längre ner på sidan). Blanketterna ska undertecknas och återsändas till Skatteverket. Efter cirka en vecka skickas intygen hem till er med posten (Intyg Vigsel samt Intyg Hindersprövning). Intygen gäller endast fyra månader.

Boka tid

Borgerlig vigsel sker i första hand i Stadshuset, måndag-fredag under kontorstid. Övriga tider kan bokas med vigselförrättare i mån av tid.

Om vigsel sker på annan plats, ska bilersättning (18,50 kr/mil) betalas direkt till vigselförrättaren.

Tag kontakt med en av förrättarna och boka tid för vigsel. Förrättarna utses av Länsstyrelsen, och kontaktuppgifter finns längre ner på sidan

Lämna intygen och anmälan i god tid

De två originalintygen från Skatteverket + kommunens blankett Anmälan om vigsel (se under e-tjänster och blanketter) ska skickas eller lämnas till receptionen i stadshuset. (se postadress längst ner på sidan).

Oavsett om ceremonin äger rum i stadshuset eller på annan plats, vill vi ha dessa tre blanketter senast en vecka före vigseln. Observera att du istället för blanketten kan välja att göra en anmälan om vigsel via kommunens e-tjänst, se nedan.

Vittnen

Två personer ska bevittna ceremonin och skriva under protokollet för vigseln. Vittnena ska ha fyllt 18 år. Vittnenas namn och adress fylls i på kommunens anmälningsblankett. Om ni saknar egna vittnen kan vi hjälpa er med detta under kontorstid. Ni måste då visa legitimation i samband med vigseln.

Tolkning

Om någon av er inte talar/förstår svenska eller engelska, ansvarar ni själva för att en vuxen vän eller släkting kan tolka vad som sägs under ceremonin. Tolken kan även vara vittne. Observera att blivande makar inte kan tolka åt varandra. På kommunens anmälningsblankett skriver ni namn och adress på den som ska tolka vid vigseln.

Hindersprövning

Läs mer om hindersprövning på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats.