Psykisk ohälsa

Inom anhörigstödet erbjuder vi:

Enskilda samtal

Du träffar anhörigsamordnaren för samtal. Under samtalet har du möjlighet att tala om hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som kännas viktigt vid mötet. Samtalet sker hos anhörigsamordnaren eller hemma hos dig. Samtal kan också ske via telefon. Vi har tystnadsplikt

Studiecirkel

Här finns möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation för att umgås och utbyta tankar. Att vara med är kostnadsfritt. Skulle detta vara något för dig ta kontakt med anhörigsamordnaren. Nya grupper startas efter behov.