Missbruk

Stöd från individ och familjeomsorgen

Anhöriga kan få stöd via individ och familjeomsorgen. Insatsen är biståndsbedömd och föregås av utredning.

Inom anhörigstödet erbjuder vi:

Enskilda samtal

Du träffar anhörigsamordnaren för samtal. Under samtalet har du möjlighet att tala om hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt vid mötet. Samtalet sker hos anhörigsamordnaren eller hemma hos dig. Samtal kan också ske via telefon. Vi har tystnadsplikt.

Anhöriggrupp- CRAFT, för anhöriga till personer med beroendeproblematik:
CRAFT är ett manualbaserat anhörigstöd som ger hjälp till anhöriga att må bättre och stöd i relationen till personer med beroendeproblematik

Anhöriga till personer som är beroende av alkohol, narkotika eller spel är välkomna att delta i en kostnadsfri anhöriggrupp som startar allteftersom deltagare finns för grupp.

Välkommen att anmäla dig eller om du har frågor till anhörigsamordnare.