Funktionsnedsättning

Inom anhörigstödet erbjuder vi:

Enskilda samtal

Du träffar anhörigsamordnaren för samtal. Under samtalet har du möjlighet att tala om hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som kännas viktigt vid mötet. Samtalet sker hos anhörigsamordnaren eller hemma hos dig. Samtal kan också ske via telefon. Vi har tystnadsplikt

Studiecirkel för anhöriga till personer med Autism, Asperger, ADHD

Här finns möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation för att umgås och utbyta tankar. Att vara med är kostnadsfritt. Skulle detta vara något för dig ta kontakt med anhörigsamordnaren. Nya grupper startas efter behov.

Samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Varmt välkommen att delta i en kostnadsfri samtalsgrupp för dig som är mor- och/eller farförälder till barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), som till exempel asperger, autism och ADHD. I samtalsgruppen får du som mor- och farförälder ta del av andras erfarenheter och kunskaper och få dela med dig av dina tankar. Intresseanmälan görs till anhörigsamordnare.
Nya grupper startas efter behov.