Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som regelbundet hjälper och vårdar någon som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en beroendeproblematik. Den du stödjer kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Oavsett om du är förälder, mor-eller farförälder, syskon, barn, make/maka, partner, sambo eller vän finns Falköping kommuns anhörigstöd till för dig.

Som anhörig är du ovärdelig men för att orka fysiskt, psykiskt och socialt kan du behöva stöd i vissa situationer. Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov.

Anhörigstödet är en service till alla Falköpingsbor och är helt kostnadsfritt. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt.

Inom följande områden kan du få anhörigstöd:

Funktionsnedsättning
Missbruk
Psykisk ohälsa
Senior och äldre